Sürdürülebilirlik

Gezegenimizin durumu, doğal kaynaklarımızın her geçen gün azalması ve iklim krizi, tüm insanlığı alışkanlıklarını değiştirmeye ve daha iyisini yapmaya çağırıyor. BUG Tekstil’de sürdürülebilirliği tüm süreçlerimizin merkezine alarak daha iyisini yapmayı hedefliyoruz.

Sürdürülebilirliğin 3 ana temeli

1. Çevre dostu üretim

2. Adil üretim

3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

1.
Çevre Dostu Üretim

Üretim yaparken önceliğimiz değişmiyor: Çevre ve insan. Geleceğimizin sürdürülebilir ekonomiye bağlı olduğunu biliyoruz. Sınırlı kaynakların moda sektöründe planlı imalata ihtiyaç duyması günümüzün gerçeği. Bu anlayışımızı çevre dostu üretim sürecimizi belgeleyen sertifikalarımızla destekliyoruz.

OEKO-TEX CLASS 1

Oeko-Tex® 100 standardı, çevrenin korunması ve ekolojiye uygunluğunu ölçerek tekstil ürünleri ve ilgili tüm işlemler esnasında hammaddelere yönelik dünya çapında standart bir sertifikalandırma sistemidir.

Sertifika, imalat esnasında kullanılan boya ve hammaddelerin zararlı kimyasallar barındırmadığını ve barındırıyorsa da izin verilen miktarlarda kullanıldığını temin eder. Ayrıca Oeko-Tex® 100 standardı ancak tüm bileşenlerin gerekli kriterlere uygun olması durumunda geçerlidir. Dolayısıyla bir giysi için kumaşına ek olarak iplik, astar, baskı, düğme ve fermuar gibi aksesuarlar da bu süreçte denetime tabidir. 

BCI

Better Cotton Initiative (BCI), yani Türkçesiyle ‘İyi Pamuk Girişimi’, dünya genelinde 5 kıtada ve 23 ülkede uygulanıyor. Bu girişimle iyi pamuğun geleceğimiz için ne kadar elzem olduğunu belirtilirken pamuk üretiminde pestisit, gübre, su gibi girdilerin etkin ve minimum kullanımı, tarım arazilerinde toprak sağlığının ve doğal yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesi ile birlikte tarım çalışanlarının da refahının artırılması hedefleniyor. 

2.
Adil üretim 

Adil üretim, tekstil sektörünün çok aşamalı imalat sürecinin şeffaflığa ihtiyaç duyduğu bir alan. BUG Tekstil’i emekleriyle mümkün kılan çalışanlarımıza her zaman daha iyi şartlar sunmayı hedefliyoruz. 

SEDEX

SEDEX, uluslararası tedarik zincirindeki çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışan bir ticaret topluluğudur. Sadece süreçleri değil, çalışanların korunmasını da gözeten bu organizasyon, sistemine kayıt olan kuruluşların etik ve adil ticaret konusunda gelişmesini hedefler ve sisteme kayıtlı kuruluşlardan bir tedarik zinciri oluşturulmasını teşvik eder. 

SEDEX sistemi, etik ticaret şartları ve sosyal kriterlerden geçen kuruluşların raporlarını diğer üye kuruluşlara da açar. 

ETI

Ethical Trading Initiative (ETI) yani Türkçesiyle ‘Etik Ticaret Girişimi’ (ETI), Birleşik Krallık merkezli bağımsız bir kuruluştur. Girişim, 1990’lı yıllarda denizaşırı ülkelere üretim yapan şirketlerin çalışanlarına, insanlığa yakışmayan çalışma şartları sunmasının önüne geçmek maksadıyla 1998’de kuruldu. Hâlen, üye şirket ve sivil toplum kuruluşlarının adil çalışma şartlarını takip eder. Biz de üye kurumlardan biri olarak çalışanlarımıza adil çalışma şartları sunduğumuzu taahhüt ediyoruz. 

3.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler’in gezegenin geleceği ve insanlığın refahı için öne sürdüğü 17 maddeden oluşan bir eylem planı. Birleşmiş Milletler’e üye olan tüm ülkelerin 2030’a kadar belirtilen alanlardaki hedeflere ulaşmaları için çalışmalar yapması bekleniyor. Bu hedeflerden üçünü BUG tekstil yol gösterici olarak benimsedik.

SKH 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
SKH 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme
SKH 12- Sorumlu Üretim ve Tüketim

Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda organik ve geri dönüştürülmüş kumaşlarla ilerliyoruz.